Publications in external journals on peace and society

 • Kustermans J. (2014), ‘‘Roguery’ and Citizenship’ in W. Wagner, W. Werner and M. Onderco  (Eds), Deviance in International Relations, 'Rogue States' and International Security, Palgrave Macmillan, p. 15-38
 • De Graeve W. (2014), 'Een explosieve erfenis. Of hoe de wapens niét zwegen na 11 november 1918', in De Geus, mei 2014, nr. 5, jaargang 46, p. 18-20.
 • Van Alstein M. (2013), 'Tijden van herinnering. De eeuwherdenking van 14-18', in Ons Erfdeel, nr. 4, p. 14-21.
 • Van Alstein M. (2013), 'Zwarte gaten in Manhattan. De memorialisering van het trauma van 9/11', in Streven, 80(10), p. 895-906.
 • Van Alstein M. (2013), 'Het geheugen van vrede', in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 75-88.
 • G. Castryck, N. Duquet & M. Van Alstein (2013), 'Peace Education in Flanders, Belgium: Grassroots Organizations at Work in Schools', in I. Harris (ed.), Peace Education from the Grassroots, Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Van Alstein M. (2013), 'Vredig Vlaanderen herdenkt de Grote Oorlog', Rekto:Verso, mei-juni 2013, nr.57, 64-70.
 • Baum, T. & Van Alstein M. (2013), 'Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede', Streven, jaargang 80, nr.5, 388-401.Van Alstein, M. (2013), 'De radicale moderniteit van Cybergeweld, een poging tot inzicht', Streven, jaargang 80, nr.1, 26-37.
 • De Graeve, W., Duquet, N. en Neyens, M. (2012), 'Jongeren en geweld in Vlaanderen. Waar slaat het op?', Krax, oktober-november 2012, 38-41.
 • M. Van Alstein (2011), '1945-1949: Nederland en België en de nieuwe wereldorde', in: R. Coolsaet en D. Hellema (eds.), Nederlands – Belgische betrekkingen van 1945 tot heden, Amsterdam: Boom.
 • M. Van Alstein (2011), 'From Enigma to Enemy: Paul-Henri Spaak, the Belgian Diplomatic Elite, and the Soviet Union, 1944-1945', in Journal of Cold War Studies, 13(3), p. 126-148.Van Alstein, M. (2011), 'Een oefening in herinneringsarcheologie. De herdenking en memorialisering van de slag van Verdun', Streven, 78, 413-425.
 • Castryck, G. (2010), 'Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs: een pleidooi voor Holocaustherdenking, geschiedenisonderwijs en vredesopvoeding?', Hermes, 47
 • De Graeve W. en Baum T. (2009), 'Short films and moving debates: an account of the IPRA Short Film Festival', in: Reychler L, et al. (eds.), Building Sustainable Futures, HumanitarianNet, University of Deutso, 369-379
 • Baum, T. (2008), 'De ethiek van een bedrijf en het bedrijf van de ethiek', in: Een doodgewoon bedrijf, VUBPRESS, p. 41-46
 • Baum, T. (2008), 'A Quest for Inspiration in the Liberal Peace Paradigm: Back to Bentham?', European Journal of International Relations, Vol.14 No.3
 • De Graeve, W. (2008), 'Vrede in Vlaanderen: een zoektocht naar opinies en engagementen inzake vrede en geweld', Hermes, 43, p. 107-111