Publications in external journals on arms trade and arms production

 • Van Alstein M., 'Jagen met vuurwapens in Vlaanderen', in Politiejournaal, 4, april 2014, p. 28-30.
 • Duquet N. (2014), Dodelijke statistieken: van inzicht tot preventiestrategieën, MO* Academy op mo.be
 • Duquet N. & Van Alstein M. (2013), 'La loi sur les armes et le décret portant statut du tireur sportif: les pièces du puzzle s'emboîtent-elles?', in Journal de la police, 8, octobre 2013, p. 12-15.
 • Duquet N. & Van Alstein M. (2013), 'De wapenwet en het sportschuttersdecreet: passen de puzzelstukjes?', in Politiejournaal, 8, oktober 2013, p. 12-15.
 • Baum, T. & Van Alstein M. (2013), 'Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede', Streven, jaargang 80, nr.5, 388-401.
 • Duquet, N. (2013), 'De EU, België, Vlaanderen en de VN: België: een bijzondere speler in de internationale wapenhandel', Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3.
 • Van Alstein, M. (2013), 'De radicale moderniteit van Cybergeweld, een poging tot inzicht', Streven, jaargang 80, nr.1, 26-37.
 • Depauw, S. & Baum, T. (2012), 'Internationaal humanitair recht en exportcontrole', In: Wapens in het vizier. Mechelen: Rode Kruis Vlaanderen, 29-43.
 • Depauw, S. (2011), Belgium, local governance of global risks, in: Michel, Q. (Ed.), Sensitive trade, the perspective of European states, Brussel: P.I.E. Peter Lang, p 111-126.
 • Duquet, N. (2011), 'Swamped with weapons: The proliferation of illicit small arms and light weapons in the Niger Delta', In: Obi, C. & Rustad, S.A. (red.), Oil and insurgency in the Niger Delta. Londen: Zed Books.
 • Duquet, N. (2010), 'Een vergeten conflict? De Verenigde Naties en het conflict in de Nigerdelta', In: Baert, F., Pauwels, A. & Smis, S. (red.), Langs de vuurlijn. De VN en gewapende conflicten. Leuven: Acco, 155-167.
 • Depauw, S. (2009), 'Het Europees beleid inzake wapenhandel: de EU als voorvechter van vrede en veiligheid of als katalysator voor economische groei', Internationale spectator, 63, nr.11, 578-583
 • Duquet, N. (2009), 'Arms Acquisition Patterns and the Dynamics of Conflict: Lessons from the Niger Delta', International Studies Perspectives, 10, 169-185.
 • Duquet, N. (2008), 'Oliemaatschappijen en het conflict in de Niger Delta', In: Nauwelaerts, P. & Schramme, A. (eds.), Responsabilisering van bedrijven in conflictregio's en landen met een zwakke overheid, Roeselare: Roularta, 47-60.
 • Duquet, N., (2006), 'Angola's Rise to Regional Power. A Theoretical Approach to Oil and Conflict in Central-Africa', St Anthony's International Review, 2, 1, 96-112.