Publications in external journals

 • Baum, T. & De Graeve W. (2015), 'Vredesopbouw in het Vlaamse Buitenlandbeleid – Op zoek naar de rol van 26 Vlaanderen op een druk bezet speelveld', in Wereldbeeld, december 2015, p. 26-32.
 • Duquet, N. (2015), ‘Europese defensiebedrijven op zoek naar klanten in Abu Dhabi’, MO* Academy op mo.be. 
 • Duquet, N. (2015), ‘Kalasjnikovs kopen in België?’, MO* Academy op mo.be.
 • Van Alstein M. (2014), 'Jagen met vuurwapens in Vlaanderen', in Politiejournaal, 4, april 2014, p. 28-30.
 • Kustermans J. (2014), ‘‘Roguery’ and Citizenship’ in W. Wagner, W. Werner and M. Onderco  (Eds), Deviance in International Relations, 'Rogue States' and International Security, Palgrave Macmillan, p. 15-38 
 • De Graeve W. (2014), 'Een explosieve erfenis. Of hoe de wapens niét zwegen na 11 november 1918', in De Geus, mei 2014, nr. 5, jaargang 46, p. 18-20.
 • Duquet N. (2014), Dodelijke statistieken: van inzicht tot preventiestrategieën, MO* Academy op mo.be
 • Van Alstein M. (2013), ‘Spookbeelden van de slagvelden. Le Mort Homme, een foto van Bart Michiels’, in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, winternummer 121, p. 48-52.
 • Duquet N. & Van Alstein M. (2013), 'La loi sur les armes et le décret portant statut du tireur sportif: les pièces du puzzle s'emboîtent-elles?', in Journal de la police, 8, octobre 2013, p. 12-15.
 • Duquet N. & Van Alstein M. (2013), 'De wapenwet en het sportschuttersdecreet: passen de puzzelstukjes?', in Politiejournaal, 8, oktober 2013, p. 12-15.
 • Van Alstein M. (2013), 'Tijden van herinnering. De eeuwherdenking van 14-18', in Ons Erfdeel, nr. 4, p. 14-21.
 • Baum, T. (2013)‚ How the Critical Achievements Inform the Idea of Eternal Peace, in The proceedings of the XI International Kant Congress Pisa 2010, Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Berlin/Boston: De Gruyter: 579-590
 • Depauw, S. (2013), Developing tangible controls on intangible transfers, the case of Flanders in Jankowitsch-Prevor, O., Michel, Q (Eds.). (2013), European dual-use trade controls, beyond materiality and borders¸ Brussel: Peter Lang.
 • Van Alstein M. (2013), 'Zwarte gaten in Manhattan. De memorialisering van het trauma van 9/11', in Streven, 80(10), p. 895-906.
 • Van Alstein M. (2013), 'Het geheugen van vrede', in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 75-88.
 • Van Alstein, M. (2013), 'Vredig Vlaanderen herdenkt de grote oorlog', in Rekto:verso, mei-juni 2013, nr. 57, p. 64-68.
 • Baum T. (2013), “Kants voorwaarden voor vrede: een kritische benadering”, in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 47-60.
 • Kustermans J. (2013), “Cave pacem! Pas op voor de vrede”, in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 19-33.
 • Van Alstein M. (2013), 'Het geheugen van vrede', in J. Kustermans en T. Sauer (red.), Vechten voor vrede, Leuven: Lannoocampus, p. 75-88.
 • G. Castryck, N. Duquet & M. Van Alstein (2013), 'Peace Education in Flanders, Belgium: Grassroots Organizations at Work in Schools', in I. Harris (ed.), Peace Education from the Grassroots, Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Van Alstein M. (2013), 'Vredig Vlaanderen herdenkt de Grote Oorlog', Rekto:Verso, mei-juni 2013, nr.57, 64-70.
 • Baum, T. & Van Alstein M. (2013), 'Veiligheidspolitiek: de gevolgen voor vrede', Streven, jaargang 80, nr.5, 388-401.
 • Duquet, N. (2013), 'De EU, België, Vlaanderen en de VN: België: een bijzondere speler in de internationale wapenhandel', Wereldbeeld, jaargang 36, nr. 163, 2012/3.
 • Van Alstein, M. (2013), 'De radicale moderniteit van Cybergeweld, een poging tot inzicht', Streven, jaargang 80, nr.1, 26-37.
 • De Graeve, W., Duquet, N. en Neyens, M. (2012), 'Jongeren en geweld in Vlaanderen. Waar slaat het op?', Krax, oktober-november 2012, 38-41.
 • Depauw, S. & Baum, T. (2012), 'Internationaal humanitair recht en exportcontrole', In: Wapens in het vizier. Mechelen: Rode Kruis Vlaanderen, 29-43.
 • Depauw, S. (2011), Belgium, local governance of global risks, in: Michel, Q. (Ed.), Sensitive trade, the perspective of European states, Brussel: P.I.E. Peter Lang, p 111-126.
 • M. Van Alstein (2011), '1945-1949: Nederland en België en de nieuwe wereldorde', in: R. Coolsaet en D. Hellema (eds.), Nederlands – Belgische betrekkingen van 1945 tot heden, Amsterdam: Boom.
 • M. Van Alstein (2011), 'From Enigma to Enemy: Paul-Henri Spaak, the Belgian Diplomatic Elite, and the Soviet Union, 1944-1945', in Journal of Cold War Studies, 13(3), p. 126-148.
 • Van Alstein, M. (2011), 'Een oefening in herinneringsarcheologie. De herdenking en memorialisering van de slag van Verdun', Streven, 78, 413-425.
 • Duquet, N. (2011), 'Swamped with weapons: The proliferation of illicit small arms and light weapons in the Niger Delta', In: Obi, C. & Rustad, S.A. (red.), Oil and insurgency in the Niger Delta. Londen: Zed Books.
 • Duquet, N. (2010), 'Een vergeten conflict? De Verenigde Naties en het conflict in de Nigerdelta', In: Baert, F., Pauwels, A. & Smis, S. (red.), Langs de vuurlijn. De VN en gewapende conflicten. Leuven: Acco, 155-167.
 • Castryck, G. (2010), 'Herinneringseducatie in het Vlaamse onderwijs: een pleidooi voor Holocaustherdenking, geschiedenisonderwijs en vredesopvoeding?', Hermes, 47
 • Depauw, S. (2009), 'Het Europees beleid inzake wapenhandel: de EU als voorvechter van vrede en veiligheid of als katalysator voor economische groei', Internationale spectator, 63, nr.11, 578-583
 • De Graeve W. en Baum T. (2009), 'Short films and moving debates: an account of the IPRA Short Film Festival', in: Reychler L, et al. (eds.), Building Sustainable Futures, HumanitarianNet, University of Deutso, 369-379
 • Duquet, N. (2009), 'Arms Acquisition Patterns and the Dynamics of Conflict: Lessons from the Niger Delta', International Studies Perspectives, 10, 169-185.
 • Baum, T. (2008), 'De ethiek van een bedrijf en het bedrijf van de ethiek', in: Een doodgewoon bedrijf, VUBPRESS, p. 41-46
 • Duquet, N. (2008), 'Oliemaatschappijen en het conflict in de Niger Delta', In: Nauwelaerts, P. & Schramme, A. (eds.), Responsabilisering van bedrijven in conflictregio's en landen met een zwakke overheid, Roeselare: Roularta, 47-60.
 • De Graeve, W. (2008), 'Vrede in Vlaanderen: een zoektocht naar opinies en engagementen inzake vrede en geweld', Hermes, 43, p. 107-111
 • Baum, T. (2008), 'A Quest for Inspiration in the Liberal Peace Paradigm: Back to Bentham?', European Journal of International Relations, Vol.14 No.3
 • Duquet, N., (2006), 'Angola's Rise to Regional Power. A Theoretical Approach to Oil and Conflict in Central-Africa', St Anthony's International Review, 2, 1, 96-112.