Overview of advisory notes

 • 11/03/2013 Advice concerning the global Arms Trade Treaty

  In view of the negotiations in New York of 18-28 March 2013 concerning a global Arms Trade Treaty, the Flemish Peace Institute advises the Federal and Regional Governments of Belgium, as well as other actors involved in the negotiations, to address some focal points during the negotiations.

  download (pdf)
 • 26/06/2012 Advice on the Belgian regime for the control of brokering in military and dual-use items

  (Advice in Dutch) Tussenhandel of ‘brokering’ vormt een aparte categorie van internationale wapenhandel. Tussenhandelaars bemiddelen en regelen transacties tussen producenten, kopers of verkopers.Het Belgische beleid inzake controle op tussenhandel is op dit moment vooral symbolisch: het werkt in de praktijk niet en om aan internationale afspraken te voldoen, heeft onze wetgeving een belangrijke update nodig. Daarvoor dient ook de Belgische bevoegdheidskwestie ter zake uitgeklaard. Met dit advies formuleert het Vredesinstituut concrete aanbevelingen voor een sluitende controle op tussenhandel in wapens en dual-use producten.

  download (pdf)
 • 25/06/2012 Advice on youth and violence, and the need for conflict management

  (Advice in Dutch) Het Vredesinstituut kreeg een vraag om advies over geweld in de leefwereld van jongeren vanwege de Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Het advies ‘Geweld in de leefwereld van jongeren en aandacht voor conflicthantering' omvat een voorafgaande analyse van de plaats van geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren, waarbij zowel de omvang en aard van het dader- en slachtofferschap van geweld bij jongeren, als de betekenis die jongeren zelf geven aan het geweld aan bod komt.

  download (pdf)
 • 07/05/2012 Advice concerning the yearly report of the Flemish Government on the Flemish foreign arms trade 2011

  (Advice in Dutch) Het Vlaams Vredesinstituut vestigt in deze adviesnota de aandacht op een aantal belangrijke elementen met betrekking tot het jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, dat werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

  download (pdf)

Pages